Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

Şirketinmizin tek ortaklı olan ortaklık yapısı, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 24.09.2020 tarih ve 60/1182 sayılı izin doğrultusunda değişmiş olup sözkonusu değişiklik 05.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ettirilmiştir. Değişiklikler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta da yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
 
 
Copyright © 2015-2018 | kareportfoy.com.tr