İzahname Değişiklik Duyurusu

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 22.05.2017 tarih ve 12233903-305.04-E.6440 sayılı izin doğrultusunda 6.2, 6.5 ve 9.7 inci maddeleri değiştirilmiş, aynı başlık altında fon izahnamesine 6.8 inci madde ilave edilmiştir. Değişiklikler 01.06.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 
 
 
Copyright © 2015-2018 | kareportfoy.com.tr